Herb Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zlokalizowany jest częściowo w historycznych budynkach ufundowanych przez hrabinę Potulicką i doktora Jurasza. Ponad stuletnie budynki swoim wyglądem wprowadzają w błąd, gdyż stoją w sprzeczności z ich wnętrzem. W nich oraz nowych obiektach szpitala mieszczą się sale chorych, nowoczesne gabinety zabiegowe i diagnostyczne. Sale chorych wyposażone są w bezpłatną telewizję i internet.

 

Zdjęcie szpitala Zdjęcie szpitala od strony rzeki

 

Wykorzystuje się tu najnowocześniejsze metody laboratoryjnego, obrazowego i endoskopowego diagnozowania zakażeń i chorób zakaźnych. W szpitalu obowiązują najwyższe standardy dezynfekcji i sterylizacji sprzętu oraz procedur bezpieczeństwa pacjentów. Sprzyjają temu izolatki wyposażone w łazienki i toalety oraz możliwość dezynfekcji sal chorych zestawami ultrafioletowymi w trakcie pobytu pacjentów.

Szpital dysponuje czterema 30-łóżkowymi oddziałami. W ramach funkcjonującej na jego bazie Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK znajdują się dwie kliniki. Rocznie hospitalizuje się tu około 7 tysięcy pacjentów, wśród których dominują choroby przewodu pokarmowego i wątroby, neuroinfekcje i AIDS. W ramach programów lekowych NFZ leczonych antywirusowo jest tu rocznie około 1000 pacjentów z zapaleniami wątroby, oraz około 400 chorych zakażonych HIV finansowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

W Bydgoszczy po raz pierwszy zerwano z obowiązującym w latach 80-tych ubiegłego stulecia zwyczajem pełnej izolacji chorych na AIDS. W konsekwencji zakażeni HIV przyjmowani byli tu od 1989 roku podobnie jak inni pacjenci, przez co unikano ich stygmatyzacji. Tak zwany „model bydgoski” obowiązuje w całym kraju. Szpital posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości oraz ISO 9001:2008. Jest akredytowany do specjalizowania zakaźników i pediatrów oraz prowadzenia staży cząstkowych dla innych specjalności. Szpital jest siedzibą konsultanta wojewódzkiego w chorobach zakaźnych.

W szpitalu pracuje kilkudziesięciu lekarzy, w tym specjalistów chorób zakaźnych, wewnętrznych, dziecięcych, gastroenterologii i radiologii. Wśród nich znajduje się 10 doktorów nauk medycznych, jeden doktor habilitowany i dwóch profesorów nauk medycznych. Kolejnych dwóch profesorów i kilku innych wysoko kwalifikowanych specjalistów pełni funkcje konsultantów.

W strukturze szpitala znajduje się Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych oraz Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna. Łącznie udzielają one rocznie około 60 tysięcy porad.

Szpital pracuje w systemie całodobowym.