10.12.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

10.12.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

22.12.2020r. Odpowiedzi na zadane pytania

13.01.2021r. Zestawienie złożonych ofert

25.01.2021r. Ogłoszenie wyniku postępowania