28.12.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

28.12.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

28.12.2020r. Szczegółowy przedmiot zamówienia - Załącznik nr 3a

28.12.2020r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

28.12.2020r. Identyfikator postępowania

08.01.2021r. Odpowiedzi na pytania I

14.01.2021r. Odpowiedzi na pytania II

18.01.2021r. Odpowiedzi na pytania III

19.01.2021r. Odpowiedzi na pytania IV

25.01.2021r. Odpowiedzi na zadane pytania V

09.02.2021r. Zestawienie złożonych ofert

19.03.2021r. Ogłoszenie wyniku postępowania

29.03.2021r. Sprostowanie do ogłoszenia wyniku postępowania