28.12.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

28.12.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

28.12.2020r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

28.12.2020r. Formularz cenowy - Załącznik nr 3

28.12.2020r. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

28.12.2020r. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2

28.12.2020r. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia Pakiet nr 3

28.12.2020r. Szczególowy wykaz przewdmiotu zamówienia Pakiet nr 4

28.12.2020r. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia Pakiet nr 5

28.12.2020r. Wzór umowy dla pakietów 2-5

28.12.2020r. Identyfikator postępowania

08.02.2021r. Odpowiedz na pytania

08.02.2021r. Załącznik nr 1 do odpowiedzi

08.02.2021r. Załącznik nr 2 do odpowiedzi

08.02.2021r. Załącznik nr 3 do odpowiedzi

08.02.2021r. Załącznik nr 4 do odpowiedzi

08.02.2021r. Załącznik nr 5 do odpowiedzi

12.02.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

22.02.2021r. Odpowiedz na pytania II

26.02.2021r. Aktualny identyfikator postępowania

05.03.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

09.06.2021r. Zestawienie złożonych ofert

21.07.2021r. Ogłoszenie wyniku postępowania