29.12.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

29.12.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

29.12.2020r. Formularz cenowy - załącznik nr 1a

15.01.2021r. Odpowiedzi na pytania I

15.01.2021r. Odpowiedzi na pytania II

22.01.2021r. Zestawienie złożonych ofert

10.02.2021r. Pismo do wykonawców o przedłużenie okresu związania z ofertą

04.03.2021r. Ogłoszenie wyniku postępowania