30.12.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

30.12.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

30.12.2020r. Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3

08.01.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08.01.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

13.01.2021r. Odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu

19.01.2021r. Zestawienie złożonych ofert

11.02.2021r. Ogłoszenie wyniku postępowania