Informacja dla Pacjentów dotycząca rejestrowania rozmów telefonicznych

w Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej

należących do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

od dnia 25 maja 2018 r.

oraz prawach z tym związanych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy informuje, że:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz,

tel. 52 325 56 00

INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Adam Renk

Z inspektorem można się kontaktować w każdej kwestii dotyczącej przetwarzania danych w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, tel. 52 325 56 00 mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 •     Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi pacjentów.
 •     Rejestrowaniem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące na nr „Rejestracji” oraz wszystkie nr z których udzielane są teleporady.
 •     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
 •     Nagrania przechowywane są przez okres jednego roku od daty wykonania połączenia.
 •     W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 •     Zarejestrowane rozmowy telefoniczne będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 •     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 •     W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
      - dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
      - sprostowania danych osobowych;
      - usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
      - ograniczenia przetwarzania;
      - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 •     W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

    Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.