Oddział Internistyczno-Zakaźny – 14 łóżek

       kierownik oddziału

Dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

              tel. 52 325 5 624

lekarze oddziałowi

Lek. med. Justyna Kwiatkowska

lek. med. Alena Fadzina-Abukhovska

tel. 52 325 5 622

pielęgniarka oddziałowa

mgr Magdalena Brzuchacz

tel. 52 325 5 669

dyżurka pielęgniarska

tel. 52 325 5 637

sekretariat oddziału

Wiesława Berestko

tel. 52 325 5 689

 

Informacje Ogólne o Oddziale:  

Oddział Internistyczno-Zakaźny (OIZ) znajduje się na II piętrze Szpitala i dysponuje 14 łóżkami rozmieszczonymi w 5 salach 1,2 i 4-osobowych. Każda z sal wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny i ma zapewniony bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Oddział zajmuje się szeroką diagnostyką i leczeniem chorób wątroby oraz chorób zakaźnych o różnej etiologii.

Zajmuje się również wstępną kwalifikacją pacjentów do przeszczepienia wątroby we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacjyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, kwalifikacją do ECPW czy zabiegu opaskowania żylaków przełyku we współpracy z Oddziałem Chirurgii I Żywienia Klinicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.

W Oddziale wykonuje się m.in. biopsje wątroby, nakłucie lędźwiowe, nakłucie diagnostyczne i lecznicze jamy otrzewnowej, transfer flory jelitowej przy nawrotach zapalenia jelit o etiologii Clostridium difficile, upust krwi u pacjentów z hemochromatozą.

Dla potrzeb Oddziału pracuje również znajdująca się na terenie szpitala Pracownia Radiologii wykonująca zdjęcia Rtg i badania ultrasonograficzne i tomografii komputerowej. W przypadku konieczności wykonania u pacjentów badania za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI)- MRI głowy, kręgosłupa, brzucha czy cholangio-MRI, badania te wykonywane są podczas hospitalizacji we współpracy z innymi Ośrodkami (Pracownia Voxel Szpital MSW w Bydgoszczy, SU nr 1 w Bydgoszczy, XX WSK w Bydgoszczy).

Dla pacjentów z przewlekłymi zapaleniami wątroby B lub C, kwalifikowanych do leczenia w ramach Programu Lekowego NFZ wykonywana jest elastografia wątroby metodą Fibroscanu we współpracy z Fundacją na Rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych.

Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje nowoczesna Pracownia Endoskopii, wyposażona w sprzęt pozwalający wykonać badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz drobne zabiegi endoskopowe (polipektomia jelita grubego), również w znieczuleniu.

Pacjenci w razie konieczności mają zagwarantowany dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich.

Pracownicy Oddziału systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych oraz szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych, są autorami i współautorami publikacji naukowych.

Oddział jest jednostką, w której prowadzone są szkolenia podyplomowe w zakresie staży specjalizacyjnych z chorób zakaźnych oraz staży kierunkowych z chorób zakaźnych w ramach innych specjalizacji.

Schemat postępowanie z pacjentem kierowanym do Oddziału Internistyczno-Zakaźnego celem diagnostyki:

1.Jak dostać się do Oddziału?

       Trzeba mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.

   Po uzyskaniu skierowania zadzwonić do Pielęgniarki Oddziałowej/Koordynującej pod numer 52 325 5 669, która po konsultacji z Kierownikiem Oddziału wpiszę Państwa na listę oczekujących do przyjęcia i poda Państwu datę zgłoszenia się do szpitala.

       Do szpitala należy zgłosić się na czczo, zabrać dokument potwierdzający ubezpieczenie, całą posiadaną dokumentację lekarską oraz wyniki dotychczasowych badań.

       W przypadku konieczności pilnej lub przyspieszonej diagnostyki konieczna jest konsultacja z Kierownikiem Oddziału.

2. Wypis ze szpitala

       W dniu wypisu ze szpitala otrzymamy kartę informacyjną z wykonanego leczenia (tzw. „wypis”), niezbędne recepty i skierowanie do Poradni.

       Wypisy wydawane są do godziny 10.00, a w przypadkach uzasadnionych do godz. 14.00.

       Jeżeli potrzebne nam zwolnienie z pracy ZUS-ZLA należy o tym wcześniej poinformować sekretarkę i lekarza prowadzącego

       Transport do domu karetką jest możliwy jedynie w przypadku chorych niezdolnych do korzystania z transportu publicznego

Harmonogram pracy w Oddziale Internistyczno-Zakaźnym:

 

       6.00-8.00 – zabiegi pielęgnacyjne, podawanie leków,

       8.00-8.30 – śniadanie,

       8.30- 9.30 badanie pacjentów przez lekarza prowadzącego,

       9.30-10.30 obchód lekarski (wizyta lekarska) z kierownikiem Oddziału, lekarzami i pielęgniarką oddziałową/koordynującą,

       10.30- 12.00 – badanie pacjentów przez lekarza prowadzącego, zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi inwazyjne, badania diagnostyczne,

       12.00-12.30 – obiad,

       12.30-15.00 – konsultacje, zabiegi pielęgnacyjne,

       15.00-17.00- zabiegi pielęgnacyjne, podawanie leków,

       17.00-17.30 – kolacja

       17.30- 19.00 – obchód lekarski (wizyta) lekarza dyżurnego.

       19.00-22.00 – zabiegi pielęgnacyjne, podawanie leków