Przy przyjęciu do szpitala / poradni należy okazać następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty (osoby pełnoletnie)
  2. legitymacja ucznia/studenta (osoby uczące się)
  3. dowód ubezpieczenia zdrowotnego Więcej informacji...
  4. skierowanie (jeśli jest wymagane) Więcej informacji...

Warto zabrać ze sobą również:

  1. dane pracodawcy (nazwa, adres, NIP), gdyż może zaistnieć konieczność wystawienia zwolnienia lekarskiego
  2. wcześniejszą dokumentację medyczną
  3. w przypadku dzieci - książeczkę zdrowia dziecka