04.01.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu

04.01.2022r. Specyfikacja Warunków Zamówienia

04.01.2022r. JEDZ

04.01.2022r. Formularz cenowy

04.01.2022r. Wzór umowy

04.01.2022r. Identyfikator postępowania

20.01.2022r. Odpowiedz na pytania I

04.02.2022r. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia

04.02.2022r. Zestawienie złożonych ofert

17.02.2022r. Ogłoszenie wyniku postępowania