01.02.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu

01.02.2022r. Specyfikacja Warunków Zamówienia

01.02.2022r. JEDZ

01.02.2022r. Identyfikator postępowania

01.02.2022r. Formularz cenowy

09.02.2022r. Odpowiedzi na pytania I

11.02.2022r. Odpowiedzi na pytania II

14.02.2022r. Odpowiedzi na pytania III

15.02.2022r. Odpowiedzi na pytania IV

21.02.2022r. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

23.02.2022r. Zestawienie złożonych ofert

24.02.2022r. Formularze cenowe złożonych ofert

01.04.2022r. Ogłoszenie wyniku postępowania