Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w II kwartale 2023 roku planowana jest kasacja dokumentacji medycznej wytworzonej przed rokiem 2003.

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn.zm.) po upływie okresów przechowywania, dokumentacja indywidualna wewnętrzna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, za pokwitowaniem.

Wnioski zawierające:

  • dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, nr PESEL)
  • adres zamieszkania (aktualny i z przed roku 2003)
  • przybliżone daty udzielenia świadczeń medycznych
  • rodzaj udzielonego świadczenia (np. hospitalizacja, porada w Przychodni Przyszpitalnej)
  • numer telefonu wnioskodawcy

prosimy składać do 31 marca 2023 w sekretariacie Szpitala lub za pośrednictwem poczty.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji WSOZ (.pdf)