Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w III kwartale 2021 roku planowana jest kasacja dokumentacji medycznej wytworzonej przed rokiem 2001.

Zgodnie z § 50 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.) po upływie okresów przechowywania, dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem.

Wnioski zawierające:

  • dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, nr PESEL)
  • adres zamieszkania (aktualny i z przed roku 2001)
  • przybliżone daty udzielenia świadczeń medycznych
  • rodzaj udzielonego świadczenia (np. hospitalizacja, porada w Przychodni Przyszpitalnej)
  • numer telefonu wnioskodawcy

prosimy składać do 30 lipca 2021 w sekretariacie Szpitala lub za pośrednictwem poczty.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji WSOZ (.pdf)