02.02.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu

02.02.2022r. Specyfikacja Warunków Zamówienia

02.02.2022r. Wymagania techniczne - Załącznik nr 3

02.02.2022r. Identyfikator postępowania

15.02.2022r. Odpowiedzi na pytania I

16.02.2022r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

04.03.2022r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

04.03.2022r. Modyfikacja zapisów SWZ

11.03.2022r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

18.03.2022r. Odpowiedzi na pytania II

29.03.2022r. Szacunkowa wartość zamówienia

29.03.2022r. Zestawienie złożonych ofert

20.04.2022r. Ogłoszenie wyniku postępowania