11.04.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu

11.04.2022r. Specyfikacja Warunków Zamówienia

11.04.2022r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ

11.04.2022r. Wzór umowy - Załącznik nr 4

11.04.2022r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 9

11.04.2022r. Identyfikator postępowania

20.04.2022r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20.04.2022r. Odpowiedzi na pytania I

27.04.2022r. Odpowiedzi na pytania II

12.05.2022r. Szcunkowa wartość przedmiotu zamówienia

12.05.2022r. Informacja z otwarcia ofert

30.05.2022r. Wybór najkorzystniejszej oferty