02.06.2022r. Zaproszenie do złożenia oferty

02.06.2022r. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

02.06.2022r. Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2

02.06.2022r. Oświadczenie - Załącznik nr 3

02.06.2022r. Oświadczenie - Załącznik nr 4

02.06.2022r. Wzór umowy - Załącznik nr 5

09.06.2022r. Informacja z otwarcia ofert

09.06.2022r. Wybór najkorzystniejszej oferty