Dyrektor Naczelny

mgr Grażyna Welter

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji i Rozwoju

prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

Główna Księgowa

mgr Anna Zaremba

Naczelna Pielęgniarka

dr n. med. Katarzyna Biała-Cieślik

Zakładowa Organizacja Związkowa Pielęgniarek i Położnych

Joanna Annuth-Szeszycka

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność

lek. med. Wojciech Nowak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Marta Zielińska-Adamczyk