09.06.2022r. Zaproszenie do złożenia oferty

20.06.2022r. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia

21.06.2022r. Ogłoszenie wyniku postępowania