1 Zaproszenie do złożenia oferty

2 Formularz oferty - Załącznik nr 1

3. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

4. Oświadczenie - Załącznik nr 3

5. Oświadczenie - Załącznik nr 4

6. Wzór umowy - Załącznik nr 5

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Wybór najkorzystniejszej oferty