W Regionalnym Centrum Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Wątroby Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Bydgoszczy znajdują się 4 stanowiska Intensywnej Terapii Ogólnej z możliwością prowadzenia intensywnej terapii dziecka na jednym wydzielonym stanowisku.

 

Kierownik oddziału:

Lek. med. Przemysław Słomkowski

Specjalista immunologii klinicznej, anestezjologii i intensywnej terapii.

tel. 52 325 59 45

 

Lekarze oddziałowi:

dr n. med. Mariusz Mielniczuk

dr n. med. Robert Goch

dr n. med. Przemysław Paciorek

lek. med. Artur Jaworski

lek. med. Ewa Pera

 

Pielęgniarz oddziałowy:

mgr piel Damian Iciek

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

tel. 52 325 59 43

 

Dyżurka pielęgniarska:

tel. 52 32 55 936

 

Sekretariat oddziału:

tel. 52 325 55 944

 

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii spełnia standardy wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z późniejszymi zmianami dla ośrodków o II stopniu referencyjności. Nasz zespół anestezjologiczny prowadzi znieczulenia w gabinecie kolonoskopii jak i podejmuje interwencje na terenie całego Szpitala. Odział Intensywnej Terapii wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt, dysponuje:

- możliwością prowadzenia oksygenacji pozaustrojowej (ECMO),

- nowoczesnymi technikami monitorowania hemodynamicznego,

- stanowiskami wyposażonymi w nowoczesne respiratory Mindray SV 600, SV 300,

- urządzeniami do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej oraz każdego rodzaju technik pozaustrojowych jak ECCO2R, Cytosorbent, MARS, Plazmafereza

- monitorami wyposażonymi w moduły do pomiaru metabolizmu krytycznie chorych z wykorzystaniem metody kalorymetrii pośredniej, monitorowania inwazyjnego i nieinwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi, kapnometrii, pulsoksymetrii a także ciągłego monitorowania funkcji wątroby - system LiMON

- możliwością wykonania bronchoskopii przyłóżkowej,

- prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowa (RKO) przyrządowej – 2 najnowsze urządzenia LUCAS,

- urządzeniem do prowadzenia pacjenta w stanie hipotermii kontrolowanej po NZK, z obrzękiem mózgu,

- urządzeniami do prowadzenie terapii wysokoprzepływowej HFNOT 

- prowadzenia wczesnej rehabilitacji przyłóżkowej ciężko chorych


W Oddziale leczeni są chorzy w najcięższych stanach, z niewydolnością wielonarządową, ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności wątroby. Stanowimy pomost pomiędzy leczeniem zachowawczym a transplantacją wątroby. Poza tym leczeni są chorzy z sepsą oraz z ciężkimi zapaleniami opon mózgowo - rdzeniowych czy mózgu. W okresie nasilonej pandemii leczyliśmy także chorych z COVID-19.


Specyfika naszej pracy wystawia nas codziennie na zwiększony poziom stresu. Powoduje, że niejednokrotnie podczas jednego dyżuru musimy podejmować szybko wiele trafnych decyzji. Jest to dla nas wyzwaniem, które wymusza konieczność ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji
poprzez zwiększanie poziomu swojej wiedzy biorąc udział w różnego typu konferencjach, kursach, szkoleniach czy wreszcie spotkaniach naukowych.

 

  • 20200612194840_1X0A1581
  • 20200727_183333
  • 20201020_102419
  • Przemysław_Słomkowski