1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz cenowy

3. Zestawienie złożonych ofert

4. Ogłoszenie wyniku postępowania