1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Zestawienie złożonych ofert

3. Ogłoszenie wyniku postępowania