kierownik

   prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

   

   Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

    kierownik

     prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

   

   Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego

    kierownik

     prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska