Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - 16 łóżek

kierownik oddziału

dr n. med. Dorota Dybowska

tel. 52 325 56 79

lekarze oddziałowi

lek. med. Elwira Palewicz,

lek. med. Abdulhakeem Abdulgater,

lek. med. Witold Musierowicz,

tel. 52 325 56 71

pielęgniarka oddziałowa

Małgorzata Stępień

tel. 52 325 56 93

dyżurka pielęgniarska

tel. 52 325 56 34, 52 325 56 37

sekretariat oddziału

Magdalena Czyżewska

tel. 52 325 59 34

Oddział dysponuje 16 łóżkami na 2-4 osobowych salach. Każda sala, wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny oraz śluzę, dając możliwość pełnej izolacji pacjenta. Na salach dostępne jest Wi-Fi. Oddział posiada gabinet zabiegowy, w którym przeprowadzane są zabiegi niezbędne w procesie diagnostyczno-leczniczym pacjentów np. biopsja wątroby, nakłucie lędźwiowe, paracenteza jamy brzusznej.

Dla potrzeb oddziału pracuje również znajdująca się na terenie szpitala Pracownia Radiologii i Tomografii Komputerowej. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje nowoczesna Pracownia Endoskopii , wyposażona w sprzęt pozwalający wykonać badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz drobne zabiegi endoskopowe (polipektomia jelita grubego). Ważnym elementem w pracy oddziału jest ścisła współpraca z laboratorium analitycznym i serologicznym.

W oddziale przeprowadzana jest diagnostyka i leczenie następujących chorób wątroby i zakaźnych:

 • Ostre zapalenia wątroby o różnej etiologii,
 • Przewlekłe zapalenia wątroby, w tym także rozpoznawanie i kwalifikacja do leczenia przyczynowego chorych na PZWB lub PZWC,
 • Marskość wątroby, w tym schyłkowa niewydolność wątroby wymagająca kwalifikacji do przeszczepienia narządu,
 • Biegunki infekcyjne i nieinfekcyjne,
 • Zapalenia tkanek miękkich i skóry, róża,
 • Zakażenia centralnego układu nerwowego,
 • Gorączki o nieustalonej etiologii,
 •        I innych chorób zakaźnych.

Pracownicy oddziału systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych oraz szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych, są autorami i współautorami publikacji naukowych.

Oddział jest jednostką, w której prowadzone są szkolenia podyplomowe w zakresie staży specjalizacyjnych z chorób zakaźnych, staży kierunkowych z chorób zakaźnych w ramach innych specjalizacji. Odbywają się tu również zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK oraz studentów anglojęzycznych i z programu Erasmus.

 

 • 040
 • 044
 • 050