1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Ogłoszenie wyniku postępowania