Oddział Internistyczno-Zakaźny i Niedoborów Odpornościowych - 30 łóżek

kierownik oddziału

dr hab. n. med. Anita Olczak

tel. 52 325 56 97

lekarze oddziałowi

dr n. med. Kornelia Karwowska

dr n. med. Edyta Grąbczewska

dr n. med. Krzysztof Gierlotka

lek. med. Maryia Korsak

lek. Karolina Turzyńska

tel. 52 325 56 84

pielęgniarz oddziałowy

mgr Kacper Wereszczuk

tel. 52 325 59 13

dyżurka pielęgniarska

tel. 52 325 56 03

sekretariat oddziału

mgr Patrycja Szczepańska

tel. 52 325 56 26

Oddział dysponuje 30 łóżkami. Każda sala, wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny oraz śluzę, dając możliwość pełnej izolacji pacjenta. Na salach dostępne jest telewizor, Wi-Fi oraz, sale wyposażone w wentylację. Oddział posiada 2 gabinety zabiegowe, w których przeprowadzane są zabiegi niezbędne w procesie diagnostyczno- leczniczym pacjentów np. nakłucie lędźwiowe.

Dla potrzeb oddziału pracuje również znajdująca się na terenie szpitala Pracownia Radiologii wykonująca zdjęcia Rtg i badania ultrasonograficzne. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje nowoczesna Pracownia Endoskopii, wyposażona w sprzęt pozwalający wykonać badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz drobne zabiegi endoskopowe (polipektomia jelita grubego). Ważnym elementem w pracy oddziału jest ścisła współpraca z laboratorium analitycznym i serologicznym.

W oddziale przeprowadzana jest diagnostyka i leczenie następujących chorób wątroby i zakaźnych:

 • Diagnostyka i leczenie zakażeń HIV i zakażeń oportunistycznych
 • Infekcje centralnego i obwodowego układu nerwowego o różnorodnej etiologii
 • Diagnostyka i leczenie boreliozy u dorosłych
 • Diagnostyka, różnicowanie i leczenie chorób zakaźnych i zakażeń o etiologii wirusowej, bakteryjnej i pasożytniczej, w tym: cytomegalii, mononukleozy zakaźnej, odry, świnki, ospy wietrznej, półpaśca i ich powikłania, biegunki, neuroinfekcje
 • Profilaktyka wścieklizny u osób pokąsanych
 • Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na zakażenie HIV, HCV, HBV
 • Profilaktyka immunoglobulinami u pacjentek ciężarnych przy kontakcie z ospą
 • Diagnostyka stanów gorączkowych o niejasnej etiologii
 • Leczenie ostrych i przewlekłych biegunek o etiologii infekcyjnej
 • Przewlekłe zapalenia wątroby, w tym także rozpoznawanie i kwalifikacja do leczenia przyczynowego chorych na PZWB lub PZWC
 • Marskość wątroby, w tym schyłkowa niewydolność wątroby wymagająca kwalifikacji do przeszczepienia narządu
 • Biegunki infekcyjne i nieinfekcyjne
 • Odra, półpasiec, ospa wietrzna, mononukleoza zakaźna
 • Zapalenia tkanek miękkich i skóry, róża
 • Zakażenia centralnego układu nerwowego
 • Gorączki o nieustalonej etiologii.

Pracownicy oddziału systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych oraz szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych, są autorami i współautorami publikacji naukowych.

Oddział jest jednostką, w której prowadzone są szkolenia podyplomowe w zakresie staży specjalizacyjnych z chorób zakaźnych, staży kierunkowych z chorób zakaźnych w ramach innych specjalizacji. Odbywają się tu również zajęcia dydaktyczne dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK oraz studentów anglojęzycznych i z programu Erasmus.

 

 • ONO1_th
 • ONO2_th
 • ONO3_th
 • ONO4_th
 • ONO5_th