Oddział Chorób Wątroby - 30 łóżek

kierownik oddziału

dr hab.n. med. Dorota Kozielewicz, prof. UMK

tel. 52 325 56 95

lekarze oddziałowi

lek. med. Anna Jakuta,

lek. med. Joann Wernik,

lek. med. Magdalena Ujazdowska-Kordys,

lek. med. Julita Skrzypek,

lek. Anna Nowicka-Matuszewska

 

tel. 52 325 56 87

pielęgniarka oddziałowa

mgr Mariola Kołcon

tel. 52 325 59 12

dyżurka pielęgniarska

tel. 52 325 59 24

sekretariat oddziału

Anna Opasińska

tel. 52 325 56 88

 

Oddział dysponuje 30 łóżkami. Każda sala, przeważnie 2 osobowa, wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny oraz śluzę, dając możliwość pełnej izolacji pacjenta. Na salach dostępny jest telewizor, Wi-Fi oraz wentylacja. Oddział posiada 2 gabinety zabiegowe, w których przeprowadzane są zabiegi niezbędne w procesie diagnostyczno- leczniczym pacjentów np. biopsja wątroby, nakłucie lędźwiowe, paracenteza jamy brzusznej.

Dla potrzeb oddziału pracuje również znajdująca się na terenie szpitala Pracownia Radiologii wykonująca zdjęcia Rtg i badania ultrasonograficzne. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje nowoczesna Pracownia Endoskopii , wyposażona w sprzęt pozwalający wykonać badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz drobne zabiegi endoskopowe (polipektomia jelita grubego). Ważnym elementem w pracy oddziału jest ścisła współpraca z laboratorium analitycznym i serologicznym.

W oddziale Chorób Wątroby przeprowadzana jest diagnostyka i leczenie następujących chorób wątroby i zakaźnych:

 • Ostre zapalenia wątroby o różnej etiologii
 • Przewlekłe zapalenia wątroby, w tym także rozpoznawanie i kwalifikacja do leczenia przyczynowego chorych na PZWB lub PZWC
 • Marskość wątroby, w tym schyłkowa niewydolność wątroby wymagająca kwalifikacji do przeszczepienia narządu
 • Biegunki infekcyjne i nieinfekcyjne
 • Odra, półpasiec, ospa wietrzna, mononukleoza zakaźna
 • Zapalenia tkanek miękkich i skóry, róża
 • Zakażenia centralnego układu nerwowego
 • Gorączki o nieustalonej etiologii.

Pracownicy oddziału systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych oraz szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych, są autorami i współautorami publikacji naukowych.

Oddział jest jednostką, w której prowadzone są szkolenia podyplomowe w zakresie staży specjalizacyjnych z chorób zakaźnych, staży kierunkowych z chorób zakaźnych w ramach innych specjalizacji. Odbywają się tu również zajęcia dydaktyczne dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK  z zakresu chorób zakaźnych oraz studentów anglojęzycznych i z programu Erasmus.
 

 • OCHW10
 • OCHW1a
 • OCHW2
 • OCHW3
 • OCHW4
 • OCHW5
 • OCHW6
 • OCHW7
 • OCHW8
 • OCHW9