Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii - 30 łóżek

kierownik oddziału

prof. dr hab. n. med.  Małgorzata Pawłowska

z-ca kierownika oddziału

dr n. med. Małgorzata Sobolewska - Pilarczyk

tel. 52 325 56 32

lekarze oddziałowi

dr n. med. Małgorzata Sawilska-Tańska,

lek. med. Anna Foksińska,

lek. med. Justyna Moppert,

lek. med. Anna Stachowiak,

lek. med. Justyna Franczak,

lek. med. Anna Fotyga,

lek. med. ELiza Łężyk-Ciemniak,

lek. med. Zuzanna Wasielewska

 

tel. 52 325 56 16, 52 325 59 09

pielęgniarka oddziałowa

mgr Iwona Nowacka

tel. 52 325 56 33

dyżurka pielęgniarska

tel. 52 325 56 04

sekretariat oddziału

Marlena Mołoń

tel. 52 325 56 57

Oddział dysponuje 30 łóżkami. Każda sala  wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny oraz śluzę, dając możliwość pełnej izolacji pacjenta. Na salach dostępne jest telewizor, Wi-Fi oraz, sale wyposażone w wentylację. Oddział posiada 2 gabinety zabiegowe, w których przeprowadzane są zabiegi niezbędne w procesie diagnostyczno- leczniczym pacjentów np. biopsja wątroby, nakłucie lędźwiowe.

Dla potrzeb oddziału pracuje również znajdująca się na terenie szpitala Pracownia Radiologii wykonująca zdjęcia Rtg i badania ultrasonograficzne. Do dyspozycji naszych pacjentów pozostaje nowoczesna Pracownia Endoskopii , wyposażona w sprzęt pozwalający wykonać badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego). Ważnym elementem w pracy oddziału jest ścisła współpraca z laboratorium analitycznym i serologicznym.

W oddziale przeprowadzana jest diagnostyka i leczenie następujących chorób infekcyjnych dzieci i młodzieży, szczególnie:

 • ostrych i przewlekłych infekcji układu pokarmowego
 • infekcji uogólnionych i stanów gorączkowych o nieustalonej etiologii
 • zakażeń skóry i tkanek miękkich
 • chorób zakaźnych wieku dziecięcego o etiologii wirusowej, bakteryjnej i pasożytniczej
 • zakażeń wrodzonych (np. CMV, toxoplazmoza, HIV, kiła, HCV)
 • zapaleń wątroby
 • neuroinfekcji

Pracownicy oddziału systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą oraz szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych, są autorami i współautorami publikacji naukowych.


Oddział jest jednostką, w której prowadzone są szkolenia podyplomowe i specjalistyczne. Odbywają się tu również zajęcia dydaktyczne dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK z zakresu chorób zakaźnych, studentów VI roku Wydziału Lekarskiego CM UMK z zakresu pediatrii oraz studentów anglojęzycznych i z programu Erasmus. Prowadzone są także programy naukowo – badawcze.

 

 • OPB1
 • OPB10
 • OPB11
 • OPB2
 • OPB3
 • OPB4
 • OPB5
 • OPB6
 • OPB7
 • OPB8
 • OPB9