Kierownik:

mgr Aleksandra Szwed-Kowalska - Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Lokalizacja:

budynek A,  III piętro

Telefon:

052 32 55 677 - sekretariat

052 32 55 673 - kierownik

Fax:      

052 32 55 672


 

Informacja o Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
 
Laboratorium pracuje w systemie ciągłym, całodobowym.

Badania wykonujemy z materiałów dostarczonych do laboratorium :

 • z oddziałów i poradni szpitalnych,
 • od zleceniodawców związanych ze szpitalem umową,
 • od indywidualnych pacjentów (odpłatnie), materiał pobrany w Poradni Chorób Zakaźnych ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz

Nadrzędnym celem działalności laboratorium jest zapewnienie najlepszych świadczeń medycznych i dostarczenie wiarygodnych wyników odzwierciedlających rzeczywisty stan zdrowia pacjenta.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny oraz aparaturę  pomiarowo-badawczą.

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje szeroki panel badań z zakresu:

 • biologii molekularnej
 • immunochemii
 • biochemii klinicznej
 • hematologii
 • analityki ogólnej
 • hemostazy

Badania wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany zespół, składający się z diagnostów laboratoryjnych będących specjalistami laboratoryjnej diagnostyki medycznej, diagnostów posiadających I stopień specjalizacji z analityki klinicznej oraz zespołu techników z długoletnim stażem pracy w Laboratorium.

Kontrola jakości

W laboratorium prowadzona jest kontrola jakości nadzorowana przed diagnostów laboratoryjnych:

 • codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna
 • okresowa kontrola międzylaboratoryjna: krajowa, międzynarodowa

W ramach kontroli krajowej i międzynarodowej Laboratorium bierze udział:

 • Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej ( COBwDL) w Łodzi
 • Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO
 • Qality Control for Molecular Diagnostics( QCMD) Glagow- HIV RNA, HBV DNA, HCV RNA, HCV genotyping
 • External Quality Assessment Schemes Labquality ( QUAS)
 • Total Integrated Quality Control ( TIQCon) of clinical chemistry-Roche
 • Sysmex International Qality Assurance ( IQAS)
 • INSTAND: cytometria przepływowa

Biorąc udział w kontroli jakości Laboratorium otrzymuje wysokie oceny ,uzyskując certyfikaty oraz świadectwa.

Laboratorium WSOZ Bydgoszcz - Certyfikaty - 2024 - Pobierz plik

Laboratorium WSOZ Bydgoszcz - Certyfikaty - 2023 - Pobierz plik

Laboratorium WSOZ Bydgoszcz - Certyfikaty - 2022 - Pobierz plik (.pdf)

Laboratorium WSOZ Bydgoszcz - Certyfikaty - 2021 - Pobierz plik (.pdf)

Laboratorium WSOZ Bydgoszcz - Certyfikaty - 2020 - Pobierz plik (.pdf)

       Skierowanie - Pobierz plik

Pobieranie, transport i przechowywanie materiału do badań laboratoryjnych - Pobierz plik (.pdf)

       Certyfikat zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 metodą PCR, oraz wykrywania przeciwciał SARS-CoV-2. - Pobierz plik (.pdf)

       Certyfikat zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 metodą PCR, oraz wykrywania przeciwciał SARS-CoV-2. - Pobierz plik (.pdf)