Chemia kliniczna

Kod procedury      Nazwa badania       
Cena
 
I 09 Albumina w surowicy    23 zł
I 09 Albumina w PMR    32 zł
I 23 Amoniak     31 zł
I 25 Amylaza w moczu    9 zł
I 25 Amylaza w surowicy    11 zł
I 65 α1-antytrypsyna (AAT)    33 zł
I 17 Aminotransferaza alaninowa (ALAT)   4 zł
I 19 Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT)  4 zł
U 75 Antystreptolizyna (ASO)   28 zł
I 77 Białko całkowite     6 zł
A 07 Białko w moczu     9 zł
I 81 Białko C-reaktywne  (CRP)  9 zł
I 89 Bilirubina całkowita     5 zł
I 87 Bilirubina bezpośrednia    11 zł
O35 Sód       5 zł
N45 Potas      5 zł
I 97 Chlorki      5 zł
I 95 Ceruloplazmina    26 zł
I 99 Cholesterol całkowity     6 zł
K 01 Cholesterol frakcji HDL     8 zł
K 33 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)    7 zł
P 31 Etanol w surowicy     33 zł
P 31 Etanol w moczu     33 zł
L 11 Fosfataza alkaliczna (ALP)    6 zł
L 23 Fosfor nieorganiczny    20 zł
L 31 γ-glutamylotranspeptydaza (GGTP)    5 zł
O 29 Gazometria    31 zł
L 43 Glukoza      5 zł
L 85 Immunoglobuliny klasy IgA (IgA)   15 zł
L 95 Immunoglobuliny klasy IgM (IgM)   15 zł
L 93 Immunoglobuliny klasy IgG (IgG)   15 zł
L 93 IgG w PMR    31 zł
L 93 Indeks IgG - badanie złożone z 4 oznaczeń: albumina w surowicy, albumina w PMR, IgG w surowicy, IgG w PMR 100 zł
M 18 Kinaza kreatynowa (CK)    11 zł
M 37 Kreatynina     4 zł
M 38 Krioglobuliny    15 zł
M 45 Kwas moczowy    15 zł
M 53 Kwasy żółciowe    21 zł
M 67 Lipaza     22 zł
M.87 Magnez     17 zł
N 11 Mleczany     31 zł
N 13 Mocznik      5 zł
N 58 Prokalcytonina    91 zł
I 79 Proteinogram  (surowica)   29 zł
O 49 Triglicerydy    7 zł
O 75 Wapń zjonizowany    35 zł
O 77 Wapń całkowity    11 zł
O 95 Żelazo     6 zł
N 87 e-GFR     7 zł

 

Hematologia i koagulologia

Kod procedury      Nazwa badania       
Cena
 
G 11 Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)  18 zł
G 21 Wskaźnik protrombinowy (INR)   17 zł
G 49 D-Dimery     46 zł
N 85 LE - test lateksowy    38 zł
C 55 Morfologia  + płytki   15 zł
C 03 Oporność osmomotyczna erytrocytów   23 zł
C 69 Retikulocyty    20 zł
C 32 Rozmaz krwi (mikroskopowy)   17 zł
G 53 Fibrynogen    34 zł
X 23 Test do diagnostyki malarii   49 zł
  Rozmaz+ gruba kropla w kierunku malarii  33 zł

 

 Analityka ogólna

Kod procedury      Nazwa badania       
Cena
 
U 50 Antygeny bakteryjne w płynie mózgowo-rdzeniowym 93 zł
L 23 Fosfor nieorganiczny w moczu porannym  20 zł
A 14 Liczba Addisa    10 zł
A 17 Kał - krew utajona    18 zł
A 23 Kał - stopień strawienia    19 zł
A 21 Kał - badanie w kierunku pasożytów  69 zł
F 37 Kał - badanie w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów 25 zł
V 06 Kał - badanie w kierunku Norowirusów  40 zł
S 49 Kał - badanie w kierunku Campylobacter  49 zł
S 81 Clostridium difficile – test immunoenzymatyczny (kał) 80 zł
A 01 Mocz - badanie ogólne + osad moczu 13 zł
A 07 Mocz - dobowa utrata białka   14 zł
L 23 Mocz - dobowa utrata fosforu   20 zł
N 45 Mocz - dobowa utrata potasu   7 zł
O 35 Mocz - dobowa utrata sodu   7 zł
A 59 Trichomonas vaginalis - rzęsistek pochwowy (mocz) 9 zł
A 03 Plyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne  54 zł
C 32 Płyn mózgowo-rdzeniowy – sedymentacja  27 zł
A 05 Płyny z jam ciała - badanie ogólne   41 zł
A 14 Płyny z jam ciała - sedymentacja   27 zł
A 14 Płyny z jam ciała - leukocyty   15 zł
N 41 Porfiryny całkowite w moczu   13 zł
O 77 Wapń całkowity w moczu porannym  11 zł
X 057 Wymaz z odbytu w kierunku owsików  10 zł
V 057 Wymaz w kierunku grypy A i B   40 zł
W 059 Zeskrobiny z języka w kierunku grzybów  8 zł
F 86 Grypa A/B    54 zł
L 46 ꞵ - HCG test ciążowy (mocz)  23 zł
F 28 Enterowirus (kał) – jakościowo   44 zł
  RSV syncytialny wirus oddechowy   42 zł

 

 Immunochemia 

Kod procedury      Nazwa badania       
Cena
 
V 39 Ag HBsjakościowo    15 zł
V 40 Ag HBsilościowo    35 zł
V 35 Ag HBe     33 zł
V 42 Anty - HBs    33 zł
V 38 Anty -  HBe    35 zł
V 31 Anty - HBc total    21 zł
V 32 Anty HBc IgM    87 zł
V 48 Anty - HCV    22 zł
F 23 Anty - CMV IgM    44 zł
F19 Anty – CMV IgG    47 zł
U 42 Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgA 52 zł
U 41 Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgG 52 zł
U 43 Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgM 52 zł
F 22 CMV IgG awidność    79 zł
V 28 Anty - HAV IgM    56 zł
F 53 Anty  - EBV IgG  75 zł
F 50 Anty – EBV IgM    42 zł
W 31 Ag Cryptococcus w PMR   53 zł
V 31 Ag Cryptococcus w surowicy   53 zł
W 35 Antygen Pneumocystis jiroveci (BAL)  115 zł
W 35 Antygen Pneumocystis jiroveci (plwocina)  115 zł
W 35 Antygen Pneumocystis jiroveci (wymaz)  115 zł
I 53 Antygen karcynoembrionalny (CEA) 25 zł
L 07 α - Fetoproteina (AFP)    31 zł
S 25 Borrelia IgM ( PMR)    26 zł
S 25 Borrelia IgM (surowica)    25 zł
S 21 Borrelia IgG (PMR)    26 zł
S 21 Borrelia IgG (surowica)    25 zł
S 27 Borrelia - test potwierdzenia IgM (surowica)  (PMR)  127 zł
S 27 Borrelia - test potwierdzenia IgM ( surowica) 127 zł
S 23 Borrelia - test potwierdzenia IgG (PMR)  (PMR)  127 zł
S 23 Borrelia - test potwierdzenia IgG (surowica)   127 zł
F 91 Anty – HIV1/HIV2 + Ag p24    31 zł
F 90 HIV ½ - test potwierdzenia   187 zł
C 43 Limfocyty CD3/CD4/CD8   95 zł
O 21 Przeciwciała ANA    27 zł
O 05 Przeciwciała AMA    28 zł
N 67 Przeciwciała LKM    33 zł
N 91 Przeciwciała SMA    24 zł
X 45 Toxoplasma gondii IgM    27 zł
X 41 Toxoplasma gondii IgG    33 zł
X 49 Toxoplasma gondii IgG awidność (sama awidność) 97 zł
  Pakiet Toxoplasma  gondii  IgG+IgM + awidność  124 zł
X 33 Toxocara canis IgG     36 zł
L 69 TSH     28 zł
O 55 FT3     34 zł
O 69 FT4     34 zł
L.05 Ferrytyna     26 zł
0.61 Troponina T hs    35 zł
M.05 Interleukina 6    60 zł
V 98 Sars-CoV-2  przeciwciała w klasie IgG 62 zł
145 CA -19-9 32zł
V.64 ANTY HEV 54zł
M.41 Kwas foliowy 23zł
O.83 Wit. B12 23zł

 

Biologia molekularna 

Kod procedury      Nazwa badania       
Cena
 
V 47 HBV DNA     147 zł
Y 11 Mutanty HBV    602 zł
Y 103 Genotyp HCV    715 zł
V 56 HCV RNA -  (ilościowo)    165 zł
F 92 HIV-1 RNA     181 zł
Y 103 HLA B 27     115 zł
S 83 Clostridium difficille PCR   348 zł
Y 103 IL 28B     143 zł
V 99 wykrywanie Sars-CoV-2PCR   280 zł
  CoV-2/ FLU/ RSV –  PCR 366 zł
  HLA B 57     214 zł
Y 103 Genotyp HCV ( bez HCV RNA )   550 zł
  Panel Meningitis/Encephalitis ( 14 patogenów) 854zł

 

Posiewy

Kod procedury Nazwa badania       
Cena
 
U 10 Posiew Krwi 43 zł